Wij heten u van harte welkom in B&B Villa Zomerland en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van het huishoudelijk regelement / Algemene Voorwaarden.

Huishoudelijk reglement / Algemene Voorwaarden

 • ROKEN IN KAMERS / APPARTEMENTEN EN OPENVUUR IS TEN STRENGSTE VERBODEN.
 • Bij aankomst dient U zich eerst bij de eigenaar te melden en kan U gevraagd worden Uw identiteitsbewijs te tonen.
 • Op de dag van aankomst kunt U vanaf 15.00 uur van Uw kamer gebruik maken.
 • Op de dag van vertrek dient Uw sleutel uiterlijk om 11.00 uur ingeleverd te zijn.
 • 1e dag ontbijt wordt geserveerd vanaf 8.00 tot 10.00 uur in overleg.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Geluidsoverlast, vooral tussen 22.00 uur en 07.00 uur, dient te worden voorkomen radio’s mogen geen hinder zijn.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de B&B.
 • Zonder toestemming van de eigenaar zijn bezoekers/ visite voor de verblijvende gasten niet toegestaan.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te verlaten.
 • Huurauto’s van de B & B dienen ’s nachts te worden geparkeerd op de parkeerplaatsen bij de B&B.
 • Afval dient de in daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd.
 • Roken is buiten toegestaan, open vuur, ook kaarsen is in het pand en buiten niet toegestaan vanwege brandveiligheid, rookmelder aanwezig in verblijf.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze huisregels / Algemene Voorwaarden van kracht.

 

House Rules / General Terms and Conditions

We wish you a warm welcome in B&B Villa Zomerland and we request that you familiarize yourself with the internal regulations / General Terms and Conditions.

House Rules / General Terms and Conditions

 • SMOKING IN ROOMS / APARTMENTS AND OPEN FIRE IS STRICTLY FORBIDDEN.
 • On arrival you must first report to the owner and you may be asked to show your ID.
 • On the day of arrival you can use your room from 3 pm.
 • On the day of departure, your key must be returned no later than 11:00 am.
 • 1st day breakfast is served from 08:00 to 10:00 in consultation.
 • No refund will be made in case of early departure.
 • Noise nuisance, especially between 10 p.m. and 7 a.m., should be avoided and radios should not be a nuisance.
 • Visitors are not allowed to spend the night in the B&B without the permission of the owner and without additional payment.
 • Without permission from the owner, visitors for the staying guests are not allowed.
 • The accommodation must be kept clean and tidy and vacated.
 • Rental cars from the B & B must be parked overnight in the parking spaces at the B & B.
 • Waste must be deposited in the designated container.
 • Smoking is allowed outside, open fire and candles are not allowed in the building or outside due to fire safety, smoke detector present in the accommodation.
 • These house rules / General Terms and Conditions come into force when entering into a rental agreement

kalender