Annulering

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Annuleringsvoorwaarden van kracht.

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u
dit z.s.m. bij de B&B te melden zodat de vrijgevallen verblijven alsnog aan derden kunnen worden
aangeboden.

Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de B&B
Deze bestaat uit bij annulering:

  • 22 dagen t/m 30 dagen voor aankomst: 50% van het totaalbedrag incl. volledige aanbetaling 25%
  • 15 dagen t/m 21 dagen voor aankomst: 75% van het totaalbedrag incl volledige aanbetaling 25%
  • 1 en 14 dagen voor aankomst en dag aankomst 100% van het totaalbedrag

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing)
dient de annulering schriftelijk (per e-mail: info@villazomerland.com) te worden doorgegeven aan de B&B.