Annulering

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Annuleringsvoorwaarden van kracht.

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u
dit z.s.m. bij de B&B te melden zodat de vrijgevallen verblijven alsnog aan derden kunnen worden
aangeboden.

Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de B&B
Deze bestaat uit bij annulering:

  • 22 dagen t/m 30 dagen voor aankomst: 35% van het totaalbedrag incl. volledige aanbetaling 15%
  • 15 dagen t/m 21 dagen voor aankomst: 60% van het totaalbedrag incl volledige aanbetaling 15%
  • 8 t/m 14 dagen voor aankomst: 75% van het totaalbedrag incl volledige aanbetaling 15%
  • 1 en 7 dagen voor aankomst en dag aankomst 100% van het totaalbedrag

Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing)
dient de annulering schriftelijk (per e-mail: info@villazomerland.com) te worden doorgegeven aan de B&B.

 

Refund Policy

These Cancellation Conditions come into effect when a rental agreement is entered into.

In the unlikely event that you are unable to fulfill the rental agreement entered into, you must
to report this to the B&B as soon as possible so that the vacant accommodations can still be passed on to third parties
offered.

In the event of cancellation, the guest(s) pay/pay a fee to the B&B
This consists of cancellation:

  • 22 days to 30 days before arrival: 35% of the total amount including full down payment 15%
  • 15 days to 21 days before arrival: 60% of the total amount including full down payment 15%
  • 8 to 14 days before arrival: 75% of the total amount including full down payment 15%
  • 1 and 7 days before arrival and day of arrival 100% of the total amount

To be eligible for a refund of the amount already paid (if applicable)
the cancellation must be communicated to the B&B in writing (by e-mail: info@villazomerland.com).

kalender